BAD ENGRISH - Streetpunk, Oi! & Rock N Roll - LP

Price: 16.06 € Původní cena:
  • černý
  • barevný

In stock 38 ks

CZ:Nové album amerických punks kteří se nebojí hlasitě oslavovat život, mejdany a svoji bezmeznou oddanost punk rocku a divokému životu, který se s ním pojí. Jejich koncerty jsou vždy hlasité a na desky se stojí dlouhá řada. Deska oficiálně vychází 25. prosince, ale předprodej už je spuštěn dnes.

EN: New album by American punks who are not afraid to loudly celebrate life, partying and their boundless devotion to punk rock and the wild life that goes with it. Their shows are always loud and there is a long queue for the records. The record officially comes out on December 25, but pre-sales are already open today.